جشنواره فیلم پاسارگاد

با زبان بی زبانی در میان برگزیدگان جشنواره فیلم پاسارگاد.

در آیین اختتامیه اولین جشنواره فیلم کوتاه بانک پاسارگاد جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی جشنواره فیلم پاسارگاد به فیلم کوتاه با زبان بی زبانی به کارگردانی جواد حبیب پور رسید.