جشنواره 100

فیلم کوتاه با زبان بی زبانی به جشنواره فیلم 100 راه یافت.

فیلم کوتاه با زبان بی زبانی به کارگردانی جواد حبیب پور در جشنواره فیلم 100 به نمایش در خواهد آمد.

این جشنواره از تاریخ 12 تا 14 اسفند در پردیس سینمایی آزادی برگزار خواهد شد.